Aukce partnerských portálů

NAS: WD My…

Lednice s…

MSI GS65 -…

NAS: WD My…

Lednice s…

MSI GS65 -…

Otázky a odpovědi

Registrace

Co je třeba k účasti?
Nejprve je třeba se zaregistrovat na Aukčním portále kodiaq.eu a vyplnit formulář, který najdete na stránce "Registrace". Musíte si zvolit přihlašovací jméno a heslo, které Vám budou sloužit k dalšímu přístupu do Systému a k účasti na probíhajících aukcích. Všechna označená políčka je nutné vyplnit. Jestliže nejsou vyplněna, proces registrace se přeruší. Kromě toho je třeba souhlasit s Všeobecnými obchodními podmínkami a Politikou důvěrnosti informací a ochranou osobních údajů.
Je registrace na tuto webovou stránku zpoplatněna?
Ne. Registrace je naprosto zdarma.
Je možné později upravit zadávané informace při registraci?
Ano. Zadávané informace mohou být upraveny, s výjimkou následujících údajů: přihlašovací jméno, jméno, příjmení, datum narození a pohlaví.
Co mám dělat, pokud jsem zapomněl(a) své přihlašovací jméno a heslo ?
Je třeba přejít na stránku "Zapomenuté heslo" a od políčka "Přihlášení"(login) následovat velmi pozorně udávaný postup, specifikovat e-mailovou adresu, uvedenou při registraci, na kterou Vám bude zaslán e-mail s heslem.
Je možné upravovat způsob přijímání reklamních a informačních e-mailů?
Ano. Každý registrovaný Uživatel si může v sekci "Můj profil" nastavit vlastní způsob příjímání e-mailů ze Systému KodiaQ.
Kdo smí využívat přihlašovací jméno a heslo zvolené při registraci?
Informace zadané při registraci jsou osobní a nejsou tedy přístupné třetím osobám.
Zveřejňuje KodiaQ jméno a příjmení zaregistrovaných Uživatelů?
Ne. V žádném případě nejsou citlivé údaje zaregistrovaného Uživatele ukazovány či zveřejňovány na webových stránkách kodiaq.eu. Jakmile Uživatel získá zboží v aukci, je zveřejněno pouze jeho přihlašovací jméno (pseudonym) a město, ze kterého pochází. Pokud chcete vědět, jak KodiaQ nakládá s osobními údaji, pročtěte si prosím dokument "Ochrana osobních údajů" nebo "Všeobecné obchodní podmínky".
Jaké jsou minimální podmínky pro přijatelnost registrace na kodiaq.eu?
Každý, kdo se chce registrovat na aukčním portále kodiaq.eu, musí být starší 18-ti let nebo být plnoletý v zemi svého bydliště a musí být plně způsobilý k právním úkonům.
Je možné zrušit zaregistrovaný účet na této stránce?
Ano. Každý uživatel může smazat svůj profil v sekci "Můj profil". Jakmile tak učiní, všechny citlivé údaje, včetně přihlašovacího jména a hesla budou smazány z databáze kodiaq.eu.
Může Provozovatel zrušit zaregistrovaný účet?
Ano. Provozovatel Aukčního portálu kodiaq.eu si vyhrazuje právo zrušit profil takového Uživatele, který nerespektuje ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.

Definice

Co znamená "Potřebný kredit pro každou nabídku"?
Pro každou provedenou a přijatou nabídku Systém kodiaq.eu poskytuje "Informační servis". Nezbytné Kredity pro každou nabídku představují počet kreditů nezbytných k získání požadovaného "Informačního servisu" týkajícího se každé umístěné nabídky. U každého zboží, poté co kliknete na tlačítko "Vložit nabídku", se objeví počet Kreditů nezbytných k uskutečnění umístěné nabídky. Jelikož je "informační servis" poskytnut ihned po kliknutí na tlačítko "Potvrdit", je zřejmé, že kredity se v průběhu " Doby aukce" nevrací.
Co to jsou "kredity"?
Kredity jsou nezbytné pro účast v aukci, resp. k získání "Informačního servisu". Kredity mohou být získány darem nebo zakoupeny. Kredity se dají znázornit následujícím poměrem: 1 kredit = 9 Kč (platí zde pravidlo nepřímé úměry. Čím více kreditů si koupíte, tím méně Vás 1 kredit stojí).
Co znamená zakoupit zboží způsobem dražby se spekulací na nejnižší cenu naslepo?
Je to možnost zakoupit zboží nabízené k prodeji podle postupu, který předpokládá, že Kupujícím se stane Uživatel, který v průběhu "Doby aukce" učiní nabídku, která bude prokazatelně nejnižší a jediná mezi všemi ostatními nabídkami. "Naslepo" znamená, že ve chvíli, kdy činí nabídku, uživatel nezná hodnotu nabídek učiněných ostatními Uživateli.
Co znamená "Nabídka ceny"
Nabídka ceny představuje cenu, kterou je Uživatel ochoten utratit pro zakoupení prodávaného zboží. Například: Jestliže po uplynutí časového limitu "Doby aukce" se prokáže jako nejnižší a jedinečná nabídka v hodnotě například 0,50 Kč, Uživatel, který umístil tuto nabídku ceny, má právo zakoupit dané zboží za navrhnutou hodnotu, tedy za 0,50 Kč, nezávisle na jeho tržní hodnotě.
Co znamená "Doba aukce"?
U každého zboží v Probíhající aukci je vyznačena maximální doba, kterou má každý Uživatel k dispozici, aby učinil svou nabídku ceny. "Doba aukce" je vyznačena počítadlem, na kterém jsou odpočítávány dny, hodiny, minuty a sekundy. Zároveň je u každého zboží v Probíhající aukci uvedena doba, kdy aukce skončí.
Co znamená "Jediná nabídka" neboli "Jedinečná nabídka"?
Jako "Jediná nabídka" či "Jedinečná nabídka" je definována taková navrhnutá částka, která byla učiněna jen jednou a pouze jedním zaregistrovaným Uživatelem v průběhu "Doby aukce".
Co je "Informační servis" ?
To jsou služby, které Provozovatel Aukčního portálu kodiaq.eu poskytuje registrovanému Uživateli ke každé jím potvrzené a Systémem KodiaQ zaregistrované nabídce ceny. Tento Informační servis trvá a aktualizuje se, až do doby ukončení aukce. Informační servis spočívá v informování Účastníka aukce, zda každá jeho podaná nabídka ceny je Nejnižší a jedinečná nebo je Jedinečná ovšem nikoli nejnižší nebo je Nikoli jedinečná. Tyto informace umožňují každému Účastníkovi aukce ovlivňovat pozici, v níž se momentálně jeho podaná nabídka nachází. Tyto informace se účastníkovi zobrazují na jeho Uživatelském účtu pod položkou "Moje aukce".

Kredity

Je možné získat Kreditový Bonus k účasti na aukcích?
Ano. Pokaždé, když zaregistrovaný Uživatel zakoupí Kredity, dostane v závislosti na zvolené částce i Kreditový bonus. Každý zaregistrovaný uživatel může získat Kreditový Bonus za pozvání svých přátel díky službě "Pozvi přátele". Každý Uživatel obdrží Kreditový Bonus za každého zaregistrovaného přítele, který si zakoupí Kredity. Čím více Kreditů si Uživatel koupí, tím větší Kreditový Bonus dostane.
Je platnost Kreditů časově omezena?
Ne. Platnost Kreditů není časově omezena.
Jak lze zakoupit Kredity ?
zakoupit Kredity lze velice jednoduše: Přihlaste se do systému KodiaQ pod Vaším Uživatelským jménem a heslem. Po úspěšném přihlášení se Vám vpravo zobrazí Váš Uživatelský panel, kde klikněte na záložku "Extra kredit" (či "Koupit kredit"). V této záložce si můžete zvolik téměř libovolné množství Kreditů, které chcete zakoupit. Pro bankovní převod a platbu kreditní kartou to jsou kredity v hodnotě od 300 Kč a výše. Přes sms zprávu je to za 99 Kč. Zvolte si tedy množství Kreditů, které si přejete zakoupit a klikněte na "Koupit". Dále pokračujte podle instrukcí na stránce.

Aukce

Co jsou jednoduché nabídky?
Jednoduchá nabídka je nabídnutá částka v desetihaléřích nebo celých korunách (např.: 0,50 Kč; 1 Kč; 1,80 Kč; atd.), kterou jste ochotni zaplatit při koupi prodávaného zboží. Z graficko-technických důvodů webových stránek nabízíme možnost učinit maximálně 5 jednoduchých nabídek. Jestliže si přejete učinit více jednoduchých nabídek pro jeden produkt, musíte tento postup několikrát opakovat.
Co jsou mnohočetné nabídky?
Mnohočetná nabídka je soubor jednotlivých nabídek jdoucích po desetihaléřích, které se nacházejí mezi minimální a maximální Vámi nabídnutou cenou (např. od 1 Kč do 10 Kč). Automaticky všechny částky (po desetihaléřích), které se nachází mezi těmito dvěma limity (včetně), se stávají Vašimi nabídkami. Maximální počet mnohočetných nabídek je roven stu pro každou rezervaci. Pakliže si přejete učinit více mnohočetných nabídek na jeden výrobek, musíte tento postup několikrát opakovat a nabídku rozdělit na více dílů.
Jak umístit nabídku?
Na každý výrobek je možné umístit jednu nebo více nabídek. Nabídky musí být vyjádřené v desetihaléřích nebo celých korunách (např.: 0,50 Kč; 1 Kč; 1,80 Kč; atd.). Tyto budou uskutečněny a registrovány Systémem KodiaQ, pokud zaregistrovaný Uživatel potvrdí umístěné nabídky tlačítkem "Potvrdit". Po každé Uživatelem potvrzené a Systémem KodiaQ zaregistrované nabídce bude Uživateli poskytnut "Informační servis". Stav v jakém se nabídka Uživatele momentálně nachází se může kdykoli v průběhu aukce změnit (např.: Jedinečná ovšem nikoli nejnižší nabídka se může změnit na Nejnižší a jedinečnou).
Je možné zjistit v průběhu "Doby aukce" jaká je hodnota nejnižší a jedinečné nabídky?
Ne. Jedná se o dražbu naslepo, není tedy možné zjistit nabídky ostatních Uživatelů, ani jejich přihlašovací jména. Pouze na konci aukce, jakmile bude zboží již vydraženo, bude zveřejněna nejnižší a jedinečná nabídka ceny a přihlašovací jméno Uživatele, který má právo zakoupit zboží za nejnižší a jedinečnou nabídku ceny - tedy za tu cenu, kterou nabídnul.
Kolik nabídek je možné předložit na každé aukcionované zboží?
V průběhu nabízení neexistuje omezení pro celkový počet nabídek, které mohou být umístěny ke každému výrobku. Je možné učinit jednoduché nabídky nebo mnohočetné nabídky určením intervalu mezi jednotlivými cenami. Všechny nabídky, aby byly uskutečněné a tedy i zaregistrované Systémem KodiaQ, musí být potvrzené tlačítkem "Potvrdit". Tyto postupy mohou být několikrát opakovány bez jakéhokoli limitu množství pro každý výrobek. Omezení jsou pouze časová (Doba aukce) a v souvislosti s množstvím použitelných kreditů.
Co se stane, když Uživatel nekoupí zboží, které v aukci vyhrál?
Jestliže se Uživatel rozhodne nekoupit zboží vůbec nebo ve lhůtě "Doby potvrzení", bude tento výrobek nabídnut k zakoupení druhé nejnižší a jedinečné nabídce. Například: Pro určitý výrobek byly učiněny během "Doby aukce" následující nabídky: 0,10 Kč - 3 nabídky 0,20 Kč - 2 nabídky 0,30 Kč - 1 nabídka 0,40 Kč - 4 nabídky 0,50 Kč - 1 nabídka 0,60 Kč - 2 nabídky Pro tento příklad je tedy jediná a nejnižší nabídka ve výši 0,30 Kč. Jestliže Uživatel, který umístil tuto nabídku nekoupí zboží do konce lhůty určené v "Době potvrzení", bude zboží nabídnuto ke koupi druhé nejnižší a jedinečné nabídce, tedy té v hodnotě 0,50 Kč.
Žádný Uživatel neumístil nejnižší a jedinečnou nabídku. Co se stane?
V krajním případě, kdy žádná nabídnutá cena nebude jedinečná, informuje Provozovatel všechny dotčené Účastníky aukce a prodlouží časový interval k podávání nabídek ceny. Časový interval bude prodloužen o stejný časový interval jako byl původní.
Je možné vzít nabídku zpět?
Ne, žádná nabídka nemůže být odvolána. Jestliže z nějakého nepředvídatelného důvodu zjistí Systém KodiaQ během "Doby aukce" nějaké nedostatky ohledně aukcionovaného zboží, vyhrazuje si právo, toto zboží z prodeje stáhnout. V tomto případě kodiaq.eu připíše ve prospěch Uživatelů zpět všechny Kredity za služby, které nebyly poskytnuty.
Jak lze zakoupit Kredity?
Kredity lze zakoupit prostřednictvím SMS, kreditní kartou nebo na základě bankovního převodu. Kredity zakoupené prostřednictvím SMS a kreditní kartou budou připsány ihned, kdežto Kredity zakoupené prostřednictvím bankovního převodu budou připsány na účet Uživatele, až po přijetí platby na bankovní účet Provozovatele.
Jaká je nejnižší možná nabídka k získání zboží?
Minimální nabídka je 0,10 Kč, ale pouze v případě, že se jedná o jedinečnou nabídku (tzn. tuto nabídku podal pouze 1 Uživatel).

Vítězná nabídka

Jak budu informován o tom, že jsem v aukci vyhrál?
Uživatel, který umístí nejnižší a jedinečnou nabídku ceny za aukcionované zboží do doby, než je aukce zboží ukončena, se stává Vítězem aukce. Provozovatel kontaktuje Vítěze aukce prostřednictvím e-mailové korespondence. V tomto e-mailu je uvedena výše kupní ceny za zboží, výše poštovného a dotaz, zda Vítěz aukce má zájem zakoupit zboží za uvedenou cenu. Vítěz aukce musí na tento e-mail zareagovat do 15 dnů ode dne doručení e-mailové korespondence, jinak pozbývá právo zakoupit zboží za uvedenou cenu. Vítěz aukce má možnost zboží zaplatit: převodem na účet, nebo dobírkou (platba při doručení zboží)
Co se stane pakliže Uživatel, který umístil nejnižší a jedinečnou nabídku nezakoupí zboží ve lhůtě určené "Dobou potvrzení"?
Jestliže Uživatel, který získal právo zakoupit zboží, nezareaguje v průběhu Doby potvrzení (15 dnů od doručení e-mailové korespondence), Systém KodiaQ označí jako vítěznou druhou nejnižší a jedinečnou nabídku. Tento druhý Uživatel bude mít též 15 dnů (od doručení e-mailové korespondence) na zakoupení zboží.
Má Uživatel, který učinil nejnižší a jedinečnou nabídku, povinnost zboží zakoupit?
Ne. Neexistuje žádná povinnost zboží zakoupit. Od chvíle, kdy skončí "Doba aukce", má uživatel 15 dnů (od doručení e-mailové korespondence) k potvrzení svého nákupu. Jakmile tato lhůta uplyne, Uživatel ztrácí možnost zakoupit zboží za uvedenou cenu.
Když získám v aukci určité zboží, jakou cenu musím zaplatit ?
Uživatel, který v aukci získal právo zakoupit zboží, má právo jej zakoupit za cenu odpovídající nejnižší a jedinečné nabídce, navýšenou o náklady na poštovné a balné zboží. Například: V průběhu "Doby aukce" pro určitý produkt, jehož tržní cena je 4000,00 Kč, byla učiněna nejnižší a jedinečná nabídka v hodnotě 0,60 Kč a náklady na poštovné a balné 150,00 Kč. Uživatel tedy koupí zboží za následující cenu: Hodnota nejnižší a jedinečné nabídky: 0,60 Kč Náklady na poštovné a balné: 150,00 Kč Celková cena za zboží: 150,60 Kč Pro některé zboží je cena dodání zdarma, tudíž je jedinou částkou k uhrazení výše nejnižší a jedinečné nabídky.
Musí Uživatel, kterému zboží nebylo přiřknuto, zaplatit nabídnutou částku?
Ne. Uživatel, který zboží nevyhrál, nemá právo zakoupit zboží a tudíž nemusí platit částku, kterou za něj nabízel.
Jak se uskutečňuje platba za zboží získané v aukci?
Platba musí být uskutečněna bankovním převodem nebo dobírkou (platba při doručení zboží). Uhrazená částka musí zahrnovat i eventuelní náklady na poštovné a balné. Kredity nemohou být použity k zaplacení zboží, jelikož funkcí Kreditů je výlučně získávat "Informační servis".
Je možné obdržet zboží i v zahraničí ? A jak vysoké jsou v tomto případě náklady na zaslání?
Ano. Jelikož se na Aukčním portále kodiaq.eu může zaregistrovat osoba s trvalým bydlištěm v jakékoli zemi. Daně a cla: Zboží pohybující se v rámci Evropské unie není zatíženo celní povinností. Co se týče zemí mimo EU, clo není zahrnuto v nákladech na zaslání a hradí ho příjemce.

Dodatečné informace

Jaká je záruka na zboží?
Zboží nabízené na Aukčním portále kodiaq.eu je prodáváno jako zboží nové, s plnou garancí výrobce či partnerského dodavatele. Provozovatel Aukčního portálu kodiaq.eu nedrží přímou garanci na zboží zakoupené Vítězem aukce.
Nákup prostřednictvím spekulace na nejnižší a jedinečnou cenu naslepo je hra?
Ne. Prodej prostřednictvím systému nabídek naslepo a za nejnižší a jedinečnou cenu není hra. Systém KodiaQ nabízí zcela novou, inovativní a revoluční metodu nákupu zboží, a nabízí zaregistrovaným Uživatelům možnost získat zboží za cenu mnohem nižší, než je tržní hodnota takového zboží.
Je možné kontaktovat nějakého Vítěze aukce?
Ne. Když se Uživatel zaregistruje na Aukčním portále kodiaq.eu, podepíše formulář vztahující se k Politice důvěrnosti informací a ochrany osobních údajů. To znamená, že přijímá naši politiku důvěrnosti, což znamená, že Provozovatel nakládá se všemi získanými údaji Uživatele jako s předmětem obchodního tajemství, tedy je nezpřístupňuje bez souhlasu Uživatele. Toto je důvod, proč nemůžeme tyto informace nikomu sdělit.
Pokud Uživatelé kupují zboží a platí za něj pouze několik desetihaléřů, jaký prospěch z toho má prodávající?
Odpověď na tuto otázku je spojena se samotným systémem prodeje zboží, který tuto možnost poskytuje. Prodejci je hodnota zboží nahrazena jiným způsobem, nejen konečnou vydraženou cenou. Například reklamou.
Ostatní.
Co se týče otázek, jež nejsou objasněny v této sekci, nahlédněte prosím do sekce "Všeobecné obchodní podmínky" či do sekce "Ochrana osobních údajů". Všechny údaje uvedené v sekci "Otázky a odpovědi" odkazují na "Všeobecné obchodní podmínky" a "Ochranu osobních údajů", se kterými musí každý Uživatel souhlasit a potvrdit jejich důkladné prostudování při registraci. Jediným právně platným dokumentem je ten, jež nese název "Všeobecné obchodní podmínky".
Po nákupu kreditů přes SMS jsem neobdržel ani kredity a ani SMS odpověď
Tento probém může mít 2 příčiny: 1. Je možné, že jste poslal SMS ve špatném tvaru. 2. Jestliže jste si 100 % jistý, že SMS je ve správném tvaru, tak je problém v tom, že Váš operátor Vám blokuje posílání SMS zpráv na čísla začínající číslem 9. Toto je běžné u firemních zákazníků. Případu č. 2 nasvědčuje i ten fakt, že Vám nepřišla SMS odpověď. Jestliže Vám nepřišla SMS odpověď, tak se Vám neodečetlo ani 99 Kč za tuto zprávu. TUDÍŽ JSTE O ŽÁDNÉ PENÍZE NEPŘIŠEL.